Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 thảng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu to chức của Bộ Tài chỉnh; Căn cứ Quyết định sổ 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quắc gia; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chỉnh hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quôc gia.


Số / ký hiệu
Sô: 171 /2014/TT-BTC
Loại văn bản
Quyết định
Lĩnh vực
Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành
Bộ Tài Chính
Nhóm văn bản
Văn bản Xúc tiến thương mại
Ngày ban hành
13/11/2014
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Trương Chí Trung
Thông tin xử lý văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây