Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

http://khuyencong.quangtri.gov.vn


Nghị định số: 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013;Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Tải văn bản tại đây
188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây