Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị

kc

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ
 
Địa chỉ: Đường Hùng Vương – Thành Phố Đông Hà
Điện thoại: 0233.3553955 - 0233.3555881;
Fax: 053.553955 Website:khuyencong.quangtri.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ

1. Vị trí và chức năng.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên,  trực thuộc Sở Công Thương Quảng Trị có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở về hoạt động khuyến công, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, công nghiệp hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2- Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, công nghiệp hỗ trợ đã được phê duyệt.
3- tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
4- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các sách , văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công, công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.
5- tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.
6- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công.
7- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.
8- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn  hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; nghiên cứu ứng dụng khoa học- công nghệ; mặt bằng sản xuất; đầu tư mở rộng sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như ISO, GMF, HACCP...; bao bì đóng gói, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.
9- Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.
10- Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp ở địa phương:
a)  Tư vấn lập dự án, đề án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương;
b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu, cụm, điểm công nghiệp, công trình điện, năng lượng tái tạo, khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại và công trình dân dụng, cụm dân cư nông thôn (bao gồm các hoạt động: tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tổ chức đấu thầu, tư vấn thiết kế, lập dự toán, giám sát thi công …)
c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
d) Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, an toàn vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; (các hoạt động: Tư vấn khảo sát, đo lường, kiểm toán năng lượng, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, triển khai các giải pháp về áp dụng tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn; Tư vấn, xây dựng và chuyển giao trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao; Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành; Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp …); thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công; tổ chức các hoạt động xúc tiến, các hội chợ, triển lãm chuyên ngành công nghiệp nông thôn và kết nối thị trường cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
3.1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó giám đốc.
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc về quyết định của mình đối với lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
3.2. Các phòng thuộc Trung tâm
a) Phòng hành chính - Tổng hợp: Thực hiện các lĩnh vực tổ chức- cán bộ, hành chính- quản trị, kế toán, văn thư-lưu trữ, tổng hợp.
b) Phòng nghiệp vụ: Thực hiện nghiệp vụ về hoạt động khuyến công; công nghiệp hỗ trợ, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp
 
 
188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây