Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

Ngành Công Thương Quảng Trị: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại ổn định, duy trì mức tăng trưởng khá

Thứ hai - 17/07/2017 04:23
Sau thời gian phát triển chững lại do ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, sáu tháng đầu năm 2017 tình hình sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại tỉnh nhà tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì được mức tăng trưởng khá; hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, khó khăn doanh nghiệp từng bước tháo gỡ, hàng hóa tiêu thụ nhanh hơn. Ngành Công Thương Quảng Trị đã thực hiện các chỉ tiêu sau:
Giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) đạt mức tăng trưởng khá cao, đạt 4352,94 tỷ đồng, tăng 16,48% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51,82% so với kế hoạch năm 2017. Đạt mức tăng trưởng như trên nguyên nhân do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 3.928,3 tỷ đồng, tăng 17,63%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 229,93 tỷ đồng, tăng 14,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 49,02 tỷ đồng, tăng 3,58%. Riêng công nghiệp khai khoáng ước đạt 145,71 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.
 
Chỉ số phát triển công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu 2017 tăng 16,93% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm trước (+7,51%). Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước như: Ván ép; bia dạng lon; quần áo may sẵn; phân bón NPK; điện sản xuất; dăm gỗ; tinh bột sắn; lốp xe các loại.
Hoạt động thương mại, kinh doanh dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, không xảy ra hiện tượng sốt giá; Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng mức mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11.916,0 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ năm 2016 (+ 6,2%)  và đạt 47,66% so với kế hoạch năm 2017. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 10.162,9 tỷ đồng, chiếm 85,3% tổng mức, tăng 9,76% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 1261,3 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng mức, tăng 14,87% so cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành đạt 17,05 tỷ đồng, chiếm 0,14% tổng mức, tăng 9,89% so cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ đạt 474,82 tỷ đồng, chiếm 3,98% tổng mức và tăng 15,33% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương được chú trọng và tiếp tục nâng cao; tích cực, chủ động trong bám sát chương trình kế hoạch của UBND tỉnh và chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai kịp thời, có hiệu quả các hoạt động của ngành. Công tác lập quy hoạch ngành, lĩnh vực được tích cực tham mưu xây dựng, trình cấp thẩm quyền xem xét như: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000; Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Tổ chức Hội nghị thông qua Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025. Hoàn thiện Đề cương nhiệm vụ và Dự toán Quy hoạch phát triển điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025.
Tình hình thu hút đầu tư các dự án của ngành có dấu hiệu khởi sắc và chuyển biến rõ nét; các dự án năng lượng đang tích cực triển khai; Phối hợp các ngành trong xúc tiến, hỗ trợ các nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Phương án cấp điện cho huyện đảo Cồn Cỏ từ lưới điện quốc gia đã được chấp thuận chủ trưởng, hiện đang lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện đảm bảo đúng tiến độ Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020.
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Bản cam kết với Chủ tịch tỉnh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2017-2020, về chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đề xuất các nội dung liên quan phục vụ xây dựng Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh; Thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tham mưu Chương trình hỗ trợ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đem lại hiệu quả. Theo đó trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2017, với tổng kinh phí 1.050 triệu đồng cho 26 Đề án; Triển khai thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2017. Tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi; Tổ chức thành công Hội chợ Thương mại và Quảng bá Du lịch Quảng Trị 2017, với quy mô 250 gian hàng của 112 doanh nghiệp và các Hội chợ, triễn lãm trên địa bàn các huyện với quy mô gần 500 gian hàng, gian trưng bày giới thiệu sản phẩm. Qua đó, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa.
- Công tác chỉ đạo dự trữ hàng hoá và bán hàng bình ổn giá; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cả trong dip lễ tết, lụt bão... Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện góp phần quan trọng vào bình ổn thị thường; Trong sáu tháng đầu năm 2017, kết quả đã tiến hành kiểm tra 974 vụ và xử lý vi phạm 496 vụ. Tổng trị giá hàng hoá tạm giữ, tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính: 6.076,73 triệu đồng. Trong đó: Xử phạt vi phạm hành chính: 1.013,7 triệu đồng.
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin về công tác quản lý nhà nước, hoạt động phát triển công nghiệp, thương mại thương xuyên trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ cho các Sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.
 
Bài 9 hiệu quả của các dự án

Nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, trong 6 tháng cuối năm ngành Công Thương tập trung thực hiện nhiệm vụ và phấn đấu đạt các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 4.050 tỷ đồng, tương đương 48,8% kế hoạch năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 13.100 tỷ đồng, tương đương 52,3% kế hoạch năm. Tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch; các cơ chế chính sách của ngành đã được phê duyệt; Tham mưu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Tập trung ưu tiên, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc hỗ trợ các dự án trọng điểm, thực hiện đảm bảo tiến độ; Tích cực kêu gọi vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương  mại của tỉnh; Đôn đốc tiến độ Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2020; Tăng cường công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, giao thương, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường;Triển khai có hiệu quả các hoạt  động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính và một cửa điện tử của Sở./.
 

Tác giả bài viết: Lê Quốc Hùng -Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây