Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

Quản lý thị trường Quảng Trị - 60 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ hai - 17/07/2017 04:48
Cách đây 60 năm, ngày 03/7/1957, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 290-TTg thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và các Ban Quản lý thị trường thành phố, tỉnh, khu tự trị - tiền thân của hệ thống tổ chức lực lượng quản lý thị trường hiện nay. 
 
Hoạt động quản lý thị trường (QLTT) Quảng Trị, từ năm 1985 trở về trước, tuy chưa được tổ chức thành hệ thống nhưng tại các địa phương đã hình thành các Đội kiểm tra liên ngành, bao gồm các lực lượng Thương nghiệp, Thuế, Công an, Quân đội, Thanh niên xung phong, lương thực… để làm nhiệm vụ ổn định thị trường, chống đầu cơ, tích trữ. Đến tháng 10/1985, sau khi Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị quyết 249/HĐBT mới hình thành các Đội QLTT thuộc Ban chỉ đạo QLTT tỉnh, huyện, thị xã để làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác. Ngay sau khi có Nghị quyết 398/HĐBT, ngày 06/01/1992, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UB về việc thành lập Ban chỉ đạo QLTT tỉnh trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Đội QLTT và Đội kiểm tra đặc nhiệm chống thất thu ngân sách để giúp UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo công tác QLTT, chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hình vi kinh doanh trái phép khác trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đó, ở huyện, thị xã, các Đội QLTT thuộc Phòng Tài chính - Thương nghiệp đã được tổ chức, sắp xếp lại thành 2 Đội QLTT trực thuộc Ban chỉ đạo QLTT tỉnh. Ngày 10/7/1995 UBND tỉnh đã ra Quyết định 706/QĐ-UB về việc chuyển Ban chỉ đạo QLTT thành Chi cục QLTT trực thuộc Sở Thương mại – Du lịch; ở các huyện, thị xã tổ chức thành 4 Đội QLTT liên huyện, thị xã trực thuộc Chi cục và các phòng chuyên môn.
Suốt chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng quản lý thị trường Quảng Trị cùng với lực lượng quản lý thị trường cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện nay. Nhìn lại lịch sử  hình thành và phát triển, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Trị không ngừng lớn mạnh cả về tổ chức, quy mô và chất lượng hoạt động. Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, hệ thống tổ chức QLTT nói chung và QLTT Quảng Trị nói riêng qua nhiều lần thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và có những bước trưởng thành, đội ngũ CBCC không ngừng tăng cường, củng cố và phát triển. Hiện nay Chi cục có 02 phòng chuyên môn và 06 đội quản lý thị trường trực thuộc, với số lượng gần 65 cán bộ, công chức và người lao động. Chất lượng đội ngũ công chức QLTT ngày càng được nâng cao, từ một lực lượng hầu hết là quân nhân xuất ngũ, chuyển ngành và các ngành khách chuyển đến, chưa qua các trường lớp đào tạo cơ bản; trong thời gian qua công chức QLTT vừa tham gia công tác, vừa tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đến nay toàn Chi cục có 49 đồng chí tốt nghiệp Đại học và trên Đại học (chiếm 77,8 %), có 07 đồng chí tốt nghiệp Trung cấp (chiếm 11,1 %) và 07 đồng chí lái xe chuyên nghiệp; Hầu hết công chức QLTT đã được đào tạo về nghiệp vụ QLTT, quản lý Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đã và đang học trung cấp, cao cấp chính trị.
Quá trình hoạt động, Chi cục luôn chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tham gia các hoạt động dự báo thị trường, bình ổn giá, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…. Ngoài biện pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước, trong giai đoạn 2007-2017, lực lượng QLTT Quảng Trị đã kiểm tra 13.773 vụ, phát hiện và xử lý 7.820 vụ vi pham, trong đó 3.735 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; 162 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả và 3.923 vụ kinh doanh trái phép, với tổng trị giá hàng tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính trên 70 tỷ đồng; Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng  tiến hành kiểm tra ATTP, chất lượng hàng hoá, phòng chống dịch bệnh, các tệ nạn xã hội, truy thu thuế hàng chục tỷ đồng; Đảm bảo ổn định lành mạnh thị trường. 
Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 127 địa phương, Chi cục đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 127 của tỉnh trong việc triển khai, tổ chức phối hợp giữa các ngành liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên cũng như tập trung theo từng chuyên đề và kế hoạch cụ thể đạt hiệu quả cao; tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Viêt Nam” trên địa bàn tỉnh.
Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác ổn định và phát triển thị trường, duy trì trật tự các hoạt động thương mại, dịch vụ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.
Đất nước tiếp tục đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động của thị trường nội địa ngày càng phát triển, hoạt động giao lưu kinh tế thương mại, văn hóa-xã hội và du lịch ngày càng sâu rộng, theo đó, tình hình thị trường sẽ gia tăng những hoạt động vi phạm pháp luật, hiện tượng tiêu cực sẽ nảy sinh. Năm 2017 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình thiên tai, dịch bệnh và tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn tiềm ẩn; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác vẫn xảy ra với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức, đội ngũ CBCC và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện của lực lượng QLT vẫn chưa đủ mạnh để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới hiện nay.
Từ thực trạng đó đòi hỏi thời gian tới lực lượng QLTT cần có sự quyết tâm mới, nổ lực khắc phục những khó khăn thử thách để xây dựng lực lượng ngày càng chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại và tổ chức chặt chẽ. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng, nỗ lực, phấn đấu thi đua lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015- 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, theo đó, thời gian tới Chi cục cần tập trung:
Chủ động triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh tới cán bộ, công chức trong ngành để nắm chắc chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan đến nhân dân trong tỉnh, nhất là đến các doanh nghiệp, các thương nhân. Qua đó giúp doanh nghiệp và người dân hiểu và tự giác chấp hành.
Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến thị trường tham mưu cho UBND tỉnh đề ra chính sách và biện pháp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ; tích cực kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất theo dõi diễn biến thị trường ở từng thời điểm; Đồng thời, cần tăng cường, chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo cho thị trường hoạt động lành mạnh, ổn định.
Để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị được giao, đòi hỏi mỗi công chức Quản lý thị trường phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ để tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tổ chức chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với khu vực kinh tế và thế giới, cùng với cả nước, lực lượng quản lý thị trường Quảng Trị đang đứng trước thời cơ và thách thức đan xen; Với truyền thống và những thành quả đã đạt được, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức và người lao động trong ngành, lực lượng quản lý thị trường Quảng Trị sẽ vượt qua những thách thức, thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Nguyên Văn Trình Chánh Văn phòng Sở Nguyên Văn Trình Chánh Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây