Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong mùa khô và năm 2023

Thứ năm - 25/05/2023 22:23
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2366/UBND-KT, ngày 21/5/2023 về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong mùa khô và năm 2023.
        Hiện nay, miền Trung đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nền nhiệt trên cả nước thời kỳ này có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Một số đợt nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 với nền nhiệt độ ở nhiều nơi có thể lên đến 400C. Theo văn bản số 3176/BTNMT-TNN ngày 8/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước sẽ tiếp diễn và diễn ra nghiêm trọng. Mực nước một số hồ thủy điện lớn đã về mực nước chết, đặc biệt là các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua (tính đến ngày 11/5/2023), gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước, nhất là vào các tháng nắng nóng năm 2023.
        Công tác tiết kiệm điện có vai trò đặc biệt quan trọng trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; để đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ tăng trưởng phát triển. Theo đó UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 26/10/2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; văn bản số 2389/UBND-CN ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.
       UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Trị khẩn trương xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mùa khô và cả năm 2023; Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh theo danh sách ưu tiên cấp điện năm 2023 (Danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt tại văn bản số 448/UBND-KT ngày 11/02/2023). Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn theo Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương về quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Công ty Điện lực Quảng Trị phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừmg, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị thực hiện công tác tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông báo về tình hình cung cấp điện khó khăn trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan biết, cùng chia sẻ. Tổ chức làm việc trực tiếp hoặc tổ chức hội nghị các khách hàng sử dụng điện lớn để tuyên truyền, vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tự nguyện Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) - phi thương mại, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương. Vận động, khuyến khích cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện. Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện, tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường dây, trạm biến áp, nâng cao năng lực khai thác thiết bị, hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng. Định kỳ ngày 10 hàng tháng cung cấp thông tin cho Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình sử dụng điện của tháng trước tại các cơ quan công sở, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Công Thương các nội dung vướng mắc, khó khăn để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.
       UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong đó xác định trọng tâm cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận để người dân doanh nghiệp tự giác tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2023. Bên cạnh đó tổ chức hướng dẫn quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh, Chính phủ về tiết kiệm điện đến từng nhóm khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh tại địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện, thực hiện các bài viết về chủ trương chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh, của ngành điện trong việc tiết kiệm điện đặc biệt là cao điểm nắng nóng năm 2023. Chỉ đạo đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các dịp ngày lễ, ngày tết và các sự kiện lớn tại địa phương. Phối hợp với các Điện lực cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ; hướng dẫn các cá nhân, tổ chức chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, đặt điều hoà nhiệt độ từ 260C trở lên. Tổ chức các cuộc kiểm tra tình hình sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nhất là các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn.
UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị thông tin tới các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế thương mại trên địa bàn tỉnh về tình hình cung ứng điện khó khăn năm 2023, thực hiện tiết kiệm điện; chủ động điều chỉnh Kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp; khuyến khích tham gia tự nguyện Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) - phi thương mại theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương. Đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chấp hành nghiêm Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư số 25/2020/TT- BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, phối hợp với ngành điện có giải pháp điều chỉnh Kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp với tình hình cung ứng điện, chung tay đồng hành cùng ngành điện sẵn sàng tiết giảm nhu cầu sử dụng điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương. UBND tỉnh giao Sở Thông tin - Truyền thông,  Đài Phát thanh - Truyền hỉnh tỉnh, Báo Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Trị xây dựng và phát sóng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện chỉ thị tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh, ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.
       UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây