Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị 70 năm phấn đấu và trưởng thành

Thứ tư - 12/05/2021 22:44
Ngành Công Thương Quảng Trị ra đời vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với tổ chức tiền thân là ban kinh tài Quảng Trị sau đó là Chi Sở mậu dịch Quảng Trị. Ban thương nghiệp mậu dịch Trị Thiên và Ty Công Thương Quảng Trị … sau này là ngành Thương mại Du lịch và ngành Công nghiệp Quảng Trị, đó là những tên gọi của ngành được thành lập, thay đổi theo yêu cầu phục vụ sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược cũng như thời kỳ xây dựng và phát triển Đất nước.Ngày 28/4/2008 UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Công Thương. 70 năm ngành Công Thương Quảng Trị đã trải qua nhiều thăng trầm cùng với các biến cố lịch sử của dân tộc, của tỉnh nhà và đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước .
Công đoàn ngành Công thương tỉnh tặng quà cho đoàn viên, người lao động trong chương trình “Tết Sum vầy”
Công đoàn ngành Công thương tỉnh tặng quà cho đoàn viên, người lao động trong chương trình “Tết Sum vầy”
Để kịp thời làm tốt vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn, ngày 2/6/2008 LĐLĐ tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 74/QĐ-LĐLĐ về việc hợp nhất Công đoàn ngành Công nghiệp và Công đoàn ngành Thương mại - du lịch (TMDL) thành Công đoàn ngành Công Thương. Kế thừa và phát huy thành quả hoạt động của Công đoàn ngành Công nghiệp và TMDL, qua  3 nhiệm kỳ Đại hội, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực cố gắng làm tốt chức năng của mình và ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng.
Tính đến nay, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị có 41 CĐCS. Tổng số lao động 2941 người, nữ: 1.170 người;  Đoàn viên công đoàn 2710 người, nữ: 1093 người. Lực lượng CNVCLĐ trong ngành những năm qua có sự chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Lao động đa số đã được đào tạo cơ bản, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề bậc thợ ngày càng càng cao. Việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể, nhiều doanh nghiệp trong ngành có mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng và 100% lao động được tham gia BHXH, BHYT…
  Qua 13 năm hợp nhất, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chủ động sáng tạo trong quá trình chỉ đạo, thực hiện phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên và người lao động trong ngành. Tập trung chỉ đạo các CĐCS xây dựng chương trình hành động cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao hiệu quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ ngày càng được quan tâm. Các hoạt động xã hội của Công đoàn Ngành ngày càng được thực hiện   hiệu quả và thiết thực như: tham gia đóng góp 2 ngày lương cho “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ chất độc da cam”; ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai; “Hoa dâng mộ liệt sỹ”; “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa”…Trong 13 năm qua đã đã xây dựng được 25 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 750 triệu đồng, 1 “Mái ấm nghĩa tình 6 tỉnh Bắc Trung bộ” 30 triệu đồng. Hoạt động “Tháng Công nhân”, chương trình “Tết sum vầy” hàng năm đã tổ chức rộng rãi có tính lan toả lớn. Công đoàn ngành đã vận động từ các nguồn để thăm hỏi, hỗ trợ 1692 lượt đoàn viên, người lao động khó khăn với số tiền trên 1.098 triệu đồng. Thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập và Cán bộ, CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ với số tiền 675 triệu đồng, giúp đỡ các trường hợp bị thiên tai, bệnh hiểm nghèo hơn 400 triệu đồng.
Công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ được thực hiện tốt góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Công đoàn ngành đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền và chỉ đạo triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TU của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá XIV về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Trong 13 năm qua, Công đoàn ngành tổ chức 42 lớp phổ biến pháp luật, thu hút 2.215 lượt CNLĐ tham gia, tư vấn pháp luật cho hàng trăm lượt CNLĐ. Ngoài phổ biến, giáo dục pháp luật, việc tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng được quan tâm, chú trong để nâng cao nhận thức chính trị cho công nhân, lao động. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được chú trọng thực hiện. Các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp luôn được các CĐCS quan tâm phối hợp với chuyên môn chỉ đạo thực hiện như “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp bảo đảm ATVSLĐ” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nhiều tập thể và cá nhân tham gia với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào công tác quản lý và cải tiến công nghệ. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được đổi mới, thực chất và có tác dụng.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cùng với công tác xây dựng CĐCS vững mạnh được Ban Thường vụ Công đoàn ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có tính xuyên suốt trong tổ chức hoạt động. Hàng năm, Công đoàn ngành đều có kế hoạch khảo sát, nắm tình hình hoạt động doanh nghiệp, thành lập các tổ công tác đi đến doanh nghiệp, tranh thủ sự hỗ trợ, tác động của Lãnh đạo Sở, gặp gỡ người sử dụng lao động và người lao động để tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; với phương châm dễ trước, khó sau, vận động người sử dụng lao động trước, người lao động sau, trong 13 năm qua đã tuyên truyền vận động trên 140 lượt doanh nghiệp, phát triển thêm 1.782 đoàn viên  và 28 CĐCS. Chất lượng hoạt động của các CĐCS trong ngành ngày càng được nâng cao, tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%.
Ghi nhận những thành tích và hiệu quả hoạt động công đoàn, trong 13 năm qua toàn ngành có 05 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo, 04 cá nhân được tôn vinh giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 9 cá nhân và 7 CĐCS được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 4 CĐCS được tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 11 CĐCS được tặng cờ thi đua  của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Công Thương Việt Nam; 38 lượt CĐCS và 152 lượt cá nhân được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Công Thương Việt Nam; nhiều cá nhân và tập thể được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ; Công đoàn ngành được LĐLĐ tỉnh tặng nhiều bằng khen và Cờ về thành tích hoạt động xuất sắc, UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2014, 2018;  Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và Phong trào thi đua “Hai giỏi” năm 2015, Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2011, 2012, 2016 và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2013. Năm 2018 Công đoàn ngành vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba nhằm biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Cán bộ, đoàn viên và người lao động
Trong thời gian tới, hoà chung với sự đổi mới của đất nước, Quảng Trị cũng sẽ vươn mình. Ngành Công Thương tỉnh nhà sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh hình thành cũng như các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư; số lượng doanh nghiệp và công nhân lao động của ngành Công Thương dự báo sẽ tăng nhanh. Hệ thống chính sách, pháp luật về quan hệ lao động ngày càng được hoàn chỉnh, tạo môi trường pháp lý cho tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng theo quy định của pháp luật. Vị thế của tổ chức công đoàn ngành Công Thương trong thực hiện chức năng đại diện cho công nhân, lao động và đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp gắn với những thành tích, kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở, tiền đề, điều kiện để tổ chức Công đoàn Công Thương tỉnh nhà ngày một phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi là những khó khăn, thách thức: Tác động của tình hình quan hệ lao động mới trong các loại hình doanh nghiệp; sức ép về nhu cầu việc làm buộc người lao động phải thoả hiệp bỏ qua các quyền lợi cơ bản của mình; tính ổn định của người lao động trong một số doanh nghiệp không bền vững; sự nhận diện tổ chức Công đoàn của một bộ phận người lao động chưa cao, thiên tai, dịch bệnh... sẽ tác động trực tiếp cho hoạt động  công đoàn ngành trong thời gian tới.
Trên chặng đường 70 năm phấn đấu và trưởng thành, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; các thế hệ Cán bộ, CNVC và NLĐ ngành Công Thương Quảng Trị luôn ý thức trách nhiệm của mình, không quản ngại gian khổ hy sinh, vượt qua nhiều khó khăn luôn khẳng định được vai trò vị trí của mình trên chiến trường năm xưa và thương trường ngày nay, tiếp tục viết lên trang sử vẻ vang của Ngành Công Thương Quảng Trị./.

Tác giả bài viết: Bai, ảnh: Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây