Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

Công trình Đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo và Trạm biến áp 220kV – 2x250MW Lao Bảo nghiệm thu đóng điện thành công

Thứ sáu - 01/10/2021 03:06
Vào lúc 3h28’ sáng ngày 01/10/2021, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung phối hợp với Cty Truyền tải điện 2, Trung tâm điều độ Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ miền Trung (A3) và các nhà thầu thi công nghiệm thu đóng điện thành công Đường dây 220kV mạch kép Đông Hà - Lao Bảo, hiện mỗi mạch đường dây đang mang tải khoảng 25MW. Trước đó, Vào lúc 4h30’ ngày 30/6/2021, Ban QLDA các công trình điện miền Trung đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện công trình máy biến áp AT2 (220 kV - 250 MVA) và lúc 20h42’ ngày 13/9, tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình máy biến áp AT1 (220kV-250MVA) của Trạm biến áp 220kV Lao Bảo, qua đó hoàn thành toàn bộ công trình Trạm biến áp này.
 Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành Dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành khi công trình hoàn thành.
Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo được xây dựng tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dự án có quy mô xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110/22 kV với qui mô 02 máy biến áp, công suất mỗi máy 250 MVA.
Phần đường dây 220 kV mạch kép Đông Hà - Lao Bảo được xây dựng mới, tổng chiều dài 47,3 km, với 124 vị trí cột, đi qua các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa.
Công trình được hoàn thành đúng tiến độ dù tình hình dịch bệnh phức tạp cho thấy sự nỗ lực rất lớn của CPMB và các đơn vị thi công trên công trường. Việc di chuyển của lực lượng kỹ sư, công nhân tham gia xây dựng dự án gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm vật tư thiết bị đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung của dự án. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và sự vào cuộc của các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã nỗ lực bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công tổ chức thi công hoàn thành dự án.
Việc hoàn thành Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho các nhà máy điện gió vận hành thương mại (COD) trước ngày 1/11/2021 theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt có 18 nhà máy điện gió trong khu vực đăng ký truyền tải điện về TBA 220 kV Lao Bảo. Đến thời điểm này có 09 dự án điện gió với tổng công suất 334,8MW đã hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, đang tổ chức nghiệm thu hoàn thành, đóng điện, đưa vào vận hành thương mại; có 05 dự án hoàn thành đúc móng cột, dựng trụ, lắp đặt tuabin và đang triển khai lắp cánh quạt với tổng công suất 194MW, các dự án này dự kiến hoàn thành, tổ chức đóng điện trong tháng 10/2021 và 04 dự án điện gió vừa đúc móng, vừa dựng trụ tuabin và đang tập trung nhân lực, vật lực thi tổ chức thi công ngày đêm để nghiệm thu đóng điện một phần hoặc toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2021. Ngoài ra, còn 11 Dự án điện gió với tổng công suất 424MW đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư đang triển khai các bước đầu tư xây dựng dự án, chậm tiến độ theo yêu cầu; UBND tỉnh Quảng Trị đã có Văn bản yêu cầu Chủ đầu tư 11 dự án này khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đâu tư theo quy định và triển khai xây dựng thi công các dự an trong tháng 11/2021; Quá thời hạn nêu trên mà các chủ đàu tư không triển khai hoặc không đảm bảo các điều kiện triển khai theo quy định thì UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chấp thuận đầu tư dự án.
Cùng với đó, dự án Đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo và Trạm biến áp 220kV – 2x250MW Lao Bảo góp phần truyền tải công suất các nhà máy điện gió, các nhà máy thủy điện phía Tây tỉnh Quảng Trị lên hệ thống điện quốc gia; góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phụ tải tỉnh Quảng Trị; nâng cao năng lực truyền tải và giảm tổn thất cho lưới điện khu vực.
 Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành Dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận vận hành khi công trình hoàn thành.
Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo được xây dựng tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dự án có quy mô xây dựng mới 01 trạm biến áp 220/110/22 kV với qui mô 02 máy biến áp, công suất mỗi máy 250 MVA.
Phần đường dây 220 kV mạch kép Đông Hà - Lao Bảo được xây dựng mới, tổng chiều dài 47,3 km, với 124 vị trí cột, đi qua các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa.
Công trình được hoàn thành đúng tiến độ dù tình hình dịch bệnh phức tạp cho thấy sự nỗ lực rất lớn của CPMB và các đơn vị thi công trên công trường. Việc di chuyển của lực lượng kỹ sư, công nhân tham gia xây dựng dự án gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm vật tư thiết bị đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung của dự án. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và sự vào cuộc của các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã nỗ lực bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công tổ chức thi công hoàn thành dự án.
Việc hoàn thành Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cho các nhà máy điện gió vận hành thương mại (COD) trước ngày 1/11/2021 theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt có 18 nhà máy điện gió trong khu vực đăng ký truyền tải điện về TBA 220 kV Lao Bảo. Đến thời điểm này có 09 dự án điện gió với tổng công suất 334,8MW đã hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, đang tổ chức nghiệm thu hoàn thành, đóng điện, đưa vào vận hành thương mại; có 05 dự án hoàn thành đúc móng cột, dựng trụ, lắp đặt tuabin và đang triển khai lắp cánh quạt với tổng công suất 194MW, các dự án này dự kiến hoàn thành, tổ chức đóng điện trong tháng 10/2021 và 04 dự án điện gió vừa đúc móng, vừa dựng trụ tuabin và đang tập trung nhân lực, vật lực thi tổ chức thi công ngày đêm để nghiệm thu đóng điện một phần hoặc toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2021. Ngoài ra, còn 11 Dự án điện gió với tổng công suất 424MW đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư đang triển khai các bước đầu tư xây dựng dự án, chậm tiến độ theo yêu cầu; UBND tỉnh Quảng Trị đã có Văn bản yêu cầu Chủ đầu tư 11 dự án này khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đâu tư theo quy định và triển khai xây dựng thi công các dự an trong tháng 11/2021; Quá thời hạn nêu trên mà các chủ đàu tư không triển khai hoặc không đảm bảo các điều kiện triển khai theo quy định thì UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chấp thuận đầu tư dự án.
Cùng với đó, dự án Đường dây 220kV Đông Hà – Lao Bảo và Trạm biến áp 220kV – 2x250MW Lao Bảo góp phần truyền tải công suất các nhà máy điện gió, các nhà máy thủy điện phía Tây tỉnh Quảng Trị lên hệ thống điện quốc gia; góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phụ tải tỉnh Quảng Trị; nâng cao năng lực truyền tải và giảm tổn thất cho lưới điện khu vực.

Tác giả bài viết: Đức Tùng – Sở Công Thương Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây