Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thứ hai - 29/03/2021 05:11
Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3849/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, sau đây là nội dung tóm tắt chương trình:
1. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng từ 10 - 12 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới.
- Hỗ trợ 90 - 100 đề án chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Hỗ trợ đào tạo tay nghề cho khoảng 300 lao động địa phương.
- Triển khai 10 - 12 đề án sản xuất sạch hơn trong công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Hỗ trợ xây dựng, bảo hộ 10 thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa của địa phương.
- Tổ chức, hỗ trợ 20 - 25 đoàn doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước, 02 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT cấp tỉnh.
- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 3 - 5 cụm, điểm công nghiệp, hỗ trợ 5 - 6 đề án hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp (CCN), xử lý ô nhiễm và di dời các cơ sở CNNT vào CCN.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công thương.
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng, ngành nghề, nội dung và mức chi áp dụng
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1; Ngành, nghề áp dụng theo quy định tại Điều 2; Nội dung và mức chi hoạt động khuyến công cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng theo quy định tại Điều 5 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
3. Nội dung Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
3.1. Chương trình khởi sự, thành lập và nâng cao năng lực cơ sở CNNT
- Hỗ trợ các cơ sở CNNT trong hoạt động tư vấn lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ các cơ sở CNNT thuê tư vấn quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực - marketing; tư vấn công nghệ - thiết bị mới; tư vấn, hướng dẫn về chính sách đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư, khoa học công nghệ, tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.
- Tổ chức các lớp đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho các cơ sở, doanh nghiệp CNNT.
- Hỗ trợ để thành lập hội, chi hội, hiệp hội ngành nghề cấp tỉnh.
- Hỗ trợ để hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp.
3.2. Chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và phát triển sản phẩm mới.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất hay sản xuất sản phẩm mới.
- Hỗ trợ nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến; đổi mới, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại (so với máy móc thiết bị cơ sở CNNT đang sử dụng) vào hoạt động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc tạo ra sản phẩm mới.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình đối với các cơ sở đang hoạt động có hiệu quả hoàn thiện quy trình và tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân học tập.
3.3. Chương trình đào tạo nghề cho các cơ sở CNNT
- Hỗ trợ đào tạo nghề tại chỗ cho các cơ sở, doanh nghiệp gắn với việc sử dụng lao động sau đào tạo.
- Hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp CNNT gửi lao động đi đào tạo tại các tỉnh, thành trong nước.
- Hỗ trợ các nghệ nhân mở các lớp dạy nghề, truyền nghề cho lao động địa phương.
3.4. Chương trình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
- Hỗ trợ tư vấn, đánh giá sản xuất sạch hơn và áp dụng kỹ thuật sản xuất sạch hơn tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
- Hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
- Tổ chức tập huấn, hội thảo, tuyên truyền, phát hành các tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng sản xuất sạch hơn.
3.5. Chương trình bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp
- Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu; in ấn, đóng gói sản phẩm ban đầu; xây dựng, đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp sản phẩm.
3.6. Chương trình phát triển sản phẩm CNNT và thị trường tiêu thụ sản phẩm
- Tổ chức, tham gia hoặc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia các hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài. 
- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, các tổ chức dịch vụ khuyến công đầu tư các phòng trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu, làng nghề.
- Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp của tỉnh, cấp huyện theo định kỳ.
3.7.  Chương trình phát triển cụm công nghiệp, điểm công nghiệp - làng nghề và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết các CCN, điểm công nghiệp - làng nghề.
- Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở CNNT.
- Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư di dời vào các khu, cụm, điểm công nghiệp - làng nghề.
- Đối với nguồn vốn khuyến công quốc gia (KCQG), ngoài các nội dung trên thì đề nghị hỗ trợ địa phương trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng và xử lý nước thải các CCN.
3.8. Chương trình nâng cao năng lực quản lý, thực hiện hoạt động khuyến công và khen thưởng
- Xây dựng các chương trình, đề án, quản lý chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án khuyến công.
- Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công.
- Tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước về hoạt động khuyến công; tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá, tổng kết hoạt động khuyến công.
- Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp; trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hoạt động khuyến công, ngành công thương.
- Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho công tác khuyến công.
- Tổ chức đánh giá và đề nghị khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh theo quy định.
4. Kinh phí Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến: 45.880 triệu đồng.
Trong đó:
- Kinh phí khuyến công quốc gia (ngân sách TW) hỗ trợ thực hiện các đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là: 15.900 triệu đồng;
- Kinh phí khuyến công tỉnh (ngân sách tỉnh): 16.480 triệu đồng;
- Kinh phí khuyến công cấp huyện (ngân sách các huyện, thị xã, thành phố): 13.500 triệu đồng. Bình quân mỗi năm các huyện, thị xã, thành phố bố từ 200-400 triệu đồng để thực  hiện các hoạt động khuyến công cấp huyện./.

Tác giả bài viết: Thanh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây