Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị
Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Trị

Triển khai kế hoạch hoạt động khuyến công và XTTM năm 2015.

Thứ hai - 11/01/2016 04:16
Ngày 05/2/2015, Trung tâm Khuyến công và XTTM đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động khuyến công và XTTM năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng QLCN, Phòng XNK-HNKT Sở Công Thương; Lãnh đạo các đơn vị phối hợp: Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh các HTX và DNNQD, Hội Cơ khí tỉnh; Cán bộ khuyến công, phụ trách thương mại thuộc phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện; đại diện một số DN, cơ sở CNNT có đăng ký đề án năm 2015.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ảnh :L.A
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ảnh :L.A
Năm 2014, trong tình hình kinh tế còn chịu nhiều tác động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở CNNT còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, mặc dù vậy, tình hình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn vẫn có chuyển biến tích cực. góp phần vào hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch của ngành.
Lĩnh vực khuyến công: Xây dựng dự thảo Đề án chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh và đã được HĐND tỉnh thông qua; tổ chức tập huấn về lĩnh vực khuyến công cho gần 100 người; Phối hợp Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Hải Lăng tổ chức 02 Đoàn khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tìm đối tác để liên kết hợp tác về sản xuất men rượu và nghề thêu ren; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động khuyến công giai đoạn 2004-2014 và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai hoàn thành 23 đề án với tổng kinh phí khuyến công 1.472 triệu đồng (trong đó khuyến công tỉnh 972 triệu đồng, khuyến công Quốc gia 500 triệu đồng). Thông qua hoạt động khuyến công đã khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở CNNT đầu tư hơn 35.000 triệu đồng phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Phối hợp tổ chức thành công việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, kết quả công nhận 23 sản phẩm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 03 sản phẩm CNNT cấp khu vực. Biên tập và phát hành 04 Bản tin/Đặc san Công Thương với số lượng trên 1.300 quyển, phối hợp Đài PT-TH Quảng Trị thực hiện và phát sóng 12 chuyên mục “Trang Công Thương Quảng Trị” và 01 phóng sự truyền hình về hoạt động khuyến công 10 năm giai đoạn 2004-2014. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện xây dựng đăng ký, nhãn hiệu, lô gô, mã vạch cho các cơ sở CNNT đối với một số sản xuất chế biến nông sản, thủy sản trên địa bàn nhằm giúp DN, cơ sở CNNT tăng cường việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm truyền thống để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thực hiện Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đã tổ chức đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại một số doanh nghiệp nhằm sử dụng nguyên nhiên vật liệu có hiệu quả hơn, cắt giảm được chi phí sản xuất mang lại các lợi ích về môi trường.
Hoạt động xúc tiến thương mại: Thực hiện cuộc vân động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, năm 2014, Trung tâm đã chủ trì phối hợp tổ chức thành công 6 phiên chợ Đưa hàng Việt về nông thôn và 03 Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi; phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Triệu Phong tổ chức thành công Hội chợ thương mại nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện. Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An, Hội chợ Quốc tế Đầu tư, Thương mại và Du lịch hành lang kinh tế Đông Tây tại Đà Nẵng, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Nam.
Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công và xúc tiến thương mại thời gian qua, trong năm 2015 Trung tâm tập trung triển khai một số nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đó là: Tiếp tục tập trung rà soát, sửa đổi các văn bản về hoạt động khuyến công cho phù hợp với các quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và các quy định liên quan. Xây dựng Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016-2020 và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp khuyến công thực hiện Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch, hướng dẫn cụ thể, kịp thời các quy định. Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản về lĩnh vực khuyến công, XTTM đến tận cán bộ cơ sở và các DN CNNT; Năm 2015, nguồn kinh phí khuyến công tỉnh bố trí 1.024 triệu đồng để hỗ trợ đầu tư phát triển CNNT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm và giải quyết lao động địa phương,…
Theo đó, tổ chức tư vấn, hướng dẫn các cơ sở CNNT xây dựng các đề án về đầu tư phát triển sản xuất, tổ chức kiểm tra và đề xuất trình Hội đồng thẩm định đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Trong đó, chú trọng quan tâm và ưu tiên việc hỗ trợ đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng trực tiếp lao động của cơ sở CNNT, đào tạo công nhân kỹ thuật tại các nhà máy thu hút nhiều lao động trên địa bàn (đào tạo nghề may công nghiệp, kỹ thuật sản xuất, sửa chữa, gia công cơ khí; kỹ thuật chế biến nông - lâm - thuỷ hải sản; sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… gắn với vùng nguyên liệu, làng nghề). Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch, đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiến tiến vào sản xuất chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản để gia tăng giá trị sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu, các sản phẩm truyền thống của đia phương nhằm khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống trên điạ bàn, hỗ trợ khuyến khích các sản phẩm CNNT tiêu biểu, các sản phẩm chủ lực để xuất khẩu. Đến nay, có trên 30 đề án, với kinh phí thực hiện của DN CNNT trên 23.000 triệu đồng từ Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện, các đơn vị phối hợp đăng ký. Trung tâm đang tích cực phối hợp để kiểm tra, đề xuất và tổng hợp trình Sở Công Thương họp thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Tập trung hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn quá trình thực hiện đối với 02 đề án về xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén xuất khẩu công suất 68.000 tấn/năm tại huyện Hải lăng và sản xuất gạch không nung, công suất 20 triệu viên/năm tại thành phố Đông Hà với tổng kinh phí 700 triệu đồng từ vốn khuyến công quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ cũng như các quy định khác về quản lý hoạt động khuyến công.  
Tiếp tục thực hiện Chương trình XTTM giai đoạn 2012-2015, đồng thời xây dựng các văn bản liên quan đến lĩnh vực XTTM địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thu hút các tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động XTTM. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” do Bộ Chính trị phát động, theo đó,  phối hợp tổ chức 04 phiên chợ Đưa hàng Việt về nông thôn huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng với kinh phí 420 triệu đồng từ Chương trình XTTM Quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt và 02 phiên chợ từ nguồn XTTM tỉnh; hỗ trợ 40 gian hàng cho trên 20 DN CNNT tham gia Hội chợ thương mại huyện Hải Lăng nhân dịp Lễ hội kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng; Phối hợp tổ chức thành công Hội chợ Công Thương Khu vực Bắc Trung bộ -Nhịp cầu xuyên Á Quảng Trị 2015. Chủ động tham gia và vận động DN tích cực tham gia các kỳ hội chợ trong và ngoài tỉnh. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ thiết kế, đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ sở hữu công nghiệp, in ấn catalogue, tờ gấp tờ rơi về DN, sản phẩm nhằm tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phầm của địa phương đến với người tiêu dùng; nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động XTTM. Tăng cường các hoạt động khảo sát, giao thương để mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài tỉnh và khu vực trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây.
Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015, trong tình hình kinh tế vẫn còn chịu nhiều tác động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn nói riêng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần tháo gỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tập thể CBVC Trung tâm cùng nổ lực, chủ động triển khai các hoạt động để khuyến khích đầu tư phát triển CNNT, gia tăng giá trị sản xuất nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của ngành đề ra./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Trình. Giám đốc TT Khuyến công Và XTTM Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

188/9 Thành Thái , P.12, Q.10, TP.HCM - Code: 700000

Tọa Độ: 10.770284, 106.666024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây